Vanuit het buitenland

Op 1 april 2017 is de Kieswet veranderd waardoor u zich voortaan nog maar één keer ‘permanent’ hoeft te registreren. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.

Met deze permanente registratie kunt u wel stemmen tijdens Tweede Kamerverkiezingen, Europese Parlementsverkiezingen en raadgevende referenda. Unit Verkiezingen stuurt u dan voor elke verkiezing de documenten waarmee u per brief kunt stemmen. U hoeft zich dus niet meer voor elke verkiezing opnieuw te registreren.

U registreert zich eenvoudig met het formulier.

Registreer u permanent als kiezer buiten Nederland

  • Vul dit formulier in.
  • Onderteken het.
  • Stuur het formulier samen met een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap (een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart) op. Zodra de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

U krijgt per e-mail een bevestiging wanneer de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen. Zodra de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Voorwaarden voor registratie

Voor registratie als kiezer buiten Nederland gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont buiten Nederland, en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
  • U heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit.
  • Uw kiesrecht is niet afgenomen.
  • U bent op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u automatisch uw briefstembewijs en bijbehorende retourenveloppen toegestuurd per post. U krijgt vóór elke verkiezing het stembiljet automatisch per e-mail. U kunt dit stembiljet zelf printen, invullen en samen met het briefstembewijs en een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart opsturen naar het adres van het briefstembureau op de retourenveloppe. Omdat Unit Verkiezingen het digitale stembiljet niet hoeft te laten drukken en versturen, krijgt u het eerder. U heeft dus langer de tijd om uw stem terug te sturen.

Wilt u uw stembiljet toch per post ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op het registratieformulier. Het is uw verantwoordelijkheid om uw briefstembewijs tijdig te retourneren aan het briefstembureau.

Het is ook mogelijk om zelf met een kiezerspas in Nederland te stemmen, of iemand een volmacht te geven om uw stem vóór u uit te brengen. Als u kiest voor één van deze laatste 2 opties moet u dit voor elke verkiezing opnieuw aangeven. Iemand anders voor u laten stemmen kan bijvoorbeeld handig zijn als u verwacht dat de post niet tijdig geretourneerd kan worden of de postverzending minder betrouwbaar is in het land waar u verblijft.

Houd uw adres actueel

Verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente. U leest er meer over op de pagina Adres wijzigen als kiezer buiten Nederland.

Verkiezingen Europees Parlement 2019

De eerstkomende verkiezingen waarbij u kunt stemmen, zijn de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019. Lees 6 maanden voor deze verkiezingen meer op deze pagina.

Terug naar boven