Vanuit het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen stemmen voor bepaalde verkiezingen. Zij kunnen zich bij de gemeente Den Haag als kiezer registreren.

Wat is het?

Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of daarin nooit ingeschreven geweest? Dan mag u ook stemmen. U kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en die van het Europees Parlement. Dit geldt ook als u op de verkiezingsdag tijdelijk voor uw werk in het buitenland verblijft.

Wat heb ik nodig?

Een geldig Nederlands legitimatiebewijs, Nederlands-Antilliaanse of een Arubaanse identiteitskaart of een ‘bewijs omtrent het bezit van het Nederlanderschap’.

Let op! Deze documenten moeten geldig zijn op de datum van de kandidaatstelling voor de desbetreffende verkiezing. Het bewijs omtrent het bezit van het Nederlanderschap mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

a) Buiten de registratieperiode

U kunt een e-mail naar verkiezingen@dbz.denhaag.nl sturen met daarin uw volledige naam, voornamen, geboortedatum, laatste woongemeente in Nederland en je huidige adres in het buitenland. U ontvangt dan voor de eerstvolgende verkiezing automatisch een registratieformulier op het door u opgegeven adres.

Let op! Vergeet in dat geval niet om verhuizingen door te geven.

b) Tijdens de registratieperiode (de 6 maanden voor de datum kandidaatstelling)

Ik woon in het buitenland en ben uit de GBA uitgeschreven

Als u al in het registratiebestand bent opgenomen (bijvoorbeeld doordat u aan voorgaande verkiezingen vanuit het buitenland hebt deelgenomen) krijgt u automatisch het registratieformulier toegestuurd.

Anders kunt u zich laten opnemen in het kiezersbestand van de gemeente Den Haag. Dit doet u met het registratieformulier voor de verkiezing waaraan u wilt deelnemen. Op dit formulier geeft u aan hoe u wilt stemmen: per brief, in persoon of bij volmacht. U kunt het ingevulde formulier inclusief bijlagen opsturen naar het bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag of aan het hoofd van het consulaat of de ambassade van het land waar u woont of aan de vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen of in Aruba.

Ik verblijf tijdelijk in het buitenland voor mijn werk

U kunt een verzoekschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente waar u ingeschreven staat. Geef hierin aan op welk adres in het buitenland u het stembiljet wilt ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders in uw woonplaats beoordeelt uw verzoekschrift en stuurt het door. De gemeente Den Haag stuurt uw stembiljet vervolgens naar u toe. U kunt in dit geval alleen per brief stemmen.

Terug naar boven