Uitleg

Hier geven we uitleg over KiesAdvies en de werking ervan.

Stellingen

De stellingen zijn bedacht op basis van onder andere de actualiteit en de verkiezingsprogramma's. Deze twee geven een goed beeld van wat de kiezer en de partij bezig houdt.

Helaas zijn niet alle onderwerpen aan bod gekomen in een stelling. We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen voor de komende kabinetsperiode. De applicatie moet toegankelijk zijn voor iedereen daarom wordt moeilijk taalgebruik zoveel mogelijk vermeden. 

Bepaling dichtstbijzijnde partij

De kiezer kan, net als de partijen hebben gedaan, antwoord op de stellingen geven met 'Helemaal mee eens', 'Mee eens', 'Neutraal', 'Niet mee eens', 'Helemaal niet mee eens'. Aan de antwoorden zijn punten gekoppeld.

Wanneer de kiezer een stelling heeft beantwoord, worden de punten van de kiezer met die van de partij met elkaar vergeleken. De dichtstbijzijnde partij is de partij met de hoogste score:

Als de kiezer en de partij de optie 'Helemaal mee eens' of 'Mee eens' hebben gekozen, gaat de score omhoog.
Als de kiezer en de partij de optie 'Mee oneens' of 'Helemaal mee oneens' hebben gekozen, gaat de score omlaag.
Als de kiezer of de partij de optie 'Neutraal' heeft gekozen, of de stelling overslaat, blijft de score ongewijzigd.

Het kan voorkomen dat er meerdere partijen dichtstbijzijnd zijn. In dat geval hebben zij hetzelfde aantal punten.

Toelichting

Om tijdens het invullen van de stellingen en bij het lezen van de uitslag te lezen wat het standpunt van een bepaalde partij over een stelling is, klikt u op het 'i'-icoon. Hierna kunt u de toelichting, indien deze is ingevuld, lezen.

Geen bindend advies

KiesAdvies is op geen enkele manier bindend. Wij geven enkel aan welke partij (of partijen) het dichtst bij u staan door uw antwoorden op de stellingen te vergelijken met de antwoorden van partijen op de stellingen.

Terug naar boven