Campagne PvdD
Campagne PvdD
PvdD

Haarlemmermeer: weg met borden PvdD

Door in Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer heeft de Partij voor de Dieren gesommeerd de twee grootste campagneborden van de Nederlandse verkiezingscampagne te verwijderen op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

De borden, waarvan de grootste 150 vierkante meter groot is, staan in een weiland langs de A4 bij de afslag Nieuw-Vennep, nabij Schiphol. In 2010 eiste de gemeente eveneens verwijdering van campagneborden, toen met als argument dat de borden geplaatst waren op de grond van een boer die pachtte van de gemeente. Het pachtcontract zou plaatsing van de borden niet toelaten.

Dit jaar zijn de campagneborden geplaatst op het eigen terrein van een boer. Nu beroept de gemeente zich op het bestemmingsplan en het welstandsbeleid.

Rechten van de Mens

Lieke Keller, campagneleider van de Partij voor de Dieren is verbaasd over de sommatie van de gemeente: "Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt in art. 10 dat iedereen recht heeft op het vrij uiten van zijn mening. Het beperken van de vrijheid van meningsuiting kan slechts als er sprake is van een 'pressing social need' die met de ingreep gediend wordt. Bovendien moet de proportionaliteit en subsidiariteit van de ingreep beoordeeld worden."

Protest

De Partij voor de Dieren maakt bezwaar tegen de verwijdering van de campagneborden. Mocht dat bezwaar onverhoopt niet worden gehonoreerd dan overweegt de partij politiek asiel aan te vragen in een andere gemeente. Nu al worden burgers opgeroepen eventueel alternatieve locaties te melden waar de billboards een plek zouden kunnen krijgen mocht het daadwerkelijk tot verwijdering van de billboards komen.

Keller: "Het lijkt makkelijker megastallen te plaatsen op het platteland dan megabillboards die daartegen ageren. Ik kan me niet herinneren dat er ooit is opgetreden tegen eerdere massaal aanwezige weilandborden van CDA en VVD."

Tip: gebruik de pijltjestoetsen om snel tussen artikelen te bladeren.
blog comments powered by Disqus
Terug naar boven