Hoofdredactie Netwerk reageert

Door in Nieuws

De hoofdredactie van het actualiteitenprogramma Netwerk heeft een reactie gegeven naar aanleiding van de uitzending van gisteren.

Lees hier meer over die uitzending.

Op woensdag is Alex Klein, econoom aan Nyenrode University, op verzoek van Netwerk langs een drietal huishoudens gegaan. Op grond van het VVD-verkiezingsprogramma en de doorberekeningen van het Centraal Planbureau rekent hij de gevolgen uit van de verkiezingsprogramma's van een aantal partijen.

Boos betoog

In de uitzending van donderdag was daarvan het resultaat voor de VVD te zien. Voor Mark Rutte, aanwezig in de Netwerk-studio, reden om met woede te reageren. Hij beschuldigt Netwerk van tendentieuze journalistiek en voegde er een aantal forse onwaarheden aan toe om zijn boze betoog kracht bij te zetten. Een betoog dat hij later die avond nogmaals afstak bij de collega's van RTL.

Werkwijze Netwerk

Op deze plek wil Netwerk graag ingaan op de beschuldigingen die Rutte uitte over onze werkwijze. Rutte stelt dat de VVD slechts na lang aandringen en zelfs onder de dreiging van afzegging van de interview-afspraak de berekeningen van Netwerk kreeg aangeleverd. Dit is volstrekt onjuist.

Nadat de definitieve berekeningen van econoom Klein op woensdagavond bij ons bekend waren is er donderdagochtend contact geweest met de VVD. Op grond van de eerste feiten die wij aan de VVD verstrekten kwam het verzoek om alle onderliggende informatie ook beschikbaar te stellen.

Omdat het hier ook zeer privacy-gevoelige informatie van de betrokken huishoudens betreft, zoals inkomen en eventuele schulden, hanteren wij het beleid altijd expliciet de toestemming te vragen van betrokkenen om deze informatie aan derden te verstrekken. Toen wij duidelijk maakten dat die toestemming door ons gevraagd moest worden, werd er onmiddelijk door de VVD-voorlichting gedreigd de interviewafspraak met Rutte af te zeggen. De Netwerk-redacteur is verder niet ingegaan op dat dreigement maar is aan het werk gegaan om de toestemming van de betrokkenen te vragen. Rond de middag was dat rond.

Aanbod afgeslagen

Vervolgens is de informatie aan de VVD verstrekt. En daarbij is expliciet het aanbod gedaan om de VVD in contact te stellen met econoom Klein die bereid was zijn berekeningen toe te lichten en naar eventuele op- en aanmerkingen te luisteren. De VVD sloeg dit aanbod met grote stelligheid af. Men wenste geen contact met econoom Klein.

Vanwege deze weigering heeft Netwerk er uiteindelijk ervoor gekozen om de toelichting van Klein op zijn berekeningen op papier te zetten en die naar de VVD te mailen. Dat is rond half 2 's middags gebeurd. In de loop van de middag bevestigde de VVD de ontvangst en kondigde aan dat Rutte nu wel in de Netwerk-studio zou verschijnen. Er werd in de contacten die er die middag waren, met geen woord gerept over eventuele onjuistheden of fouten in de berekeningen zoals die 's avonds in de Netwerk-uitzending te zien zouden zijn.

Geen pogingen tot contact

De bewering van Rutte later die avond bij de RTL-collega's van 'Wat Kiest Nederland' dat er de hele middag door de VVD geprobeerd zou zijn om met ons contact te zoeken om de berekeningen te corrigeren is dan ook bezijden de waarheid. De VVD heeft vanaf half 2 's middags over alle gegevens en de toelichting daarop kunnen beschikken. En heeft geen enkele poging gedaan om daar voorafgaand aan de uitzending iets van te corrigeren of aan te vechten.

Het zou Rutte sieren zijn excuses te maken voor de onterechte beschuldigingen ten aanzien van de werkwijze van Netwerk.

Hoofdredactie EO-Netwerk

Tip: gebruik de pijltjestoetsen om snel tussen artikelen te bladeren.
Terug naar boven