Rouvoet schaamt zich voor val

Door in Nieuws

Minister André Rouvoet schaamt zich voor de val van het kabinet vrijdagnacht.

"Tot het laatste moment hebben Eimert van Middelkoop en ikzelf, alsmede Arie Slob, ons ingespannen om tot een oplossing te komen", schrijft de vice-premier en politiek leider van de ChristenUnie in een brief aan 'alle mensen die de ChristenUnie een warm hart toedragen'.

De volledige tekst van de brief is als volgt:

Vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie,

“Ik zou mij wezenloos schamen als wij er niet uitkomen en daardoor de samenleving naast de financieel-economische crisis opzadelen met een politieke crisis. Deze uitspraak die ik deed tijdens de commotie rond het rapport-Davids, ging mij vannacht door het hoofd toen ik nadacht over wat er in de voorafgaande uren was gepasseerd. Tot mijn diepe teleurstelling is het toch gebeurd: het kabinet waar wij drie jaar geleden met overtuiging zijn ingestapt is ten val gekomen. En ik schaam mij daarover.

De eenheid van het kabinetsbeleid inzake de Nederlandse verantwoordelijkheid in Afghanistan was eerder deze week eenzijdig door vice-premier Bos doorbroken. Het kan niet zo zijn dat een publiekelijk verkondigd standpunt van individuele ministers onder dreiging van crisis kan worden verheven tot kabinetsstandpunt. Regeren in een coalitie doe je niet door elkaar voor voldongen feiten te plaatsen, maar door samen of in goed overleg verantwoorde besluiten te nemen.

Tot het laatste moment hebben Eimert van Middelkoop en ikzelf, alsmede Arie Slob in zijn rol als fractievoorzitter, ons ingespannen om tot een oplossing te komen in het ontstane conflict. Tot het laatste moment heb ik de overtuiging gehad dat er een begaanbare weg was te vinden. Maar zelfs toen het perspectief geboden werd dat er op 1 maart een voorstel zou liggen dat voor alledrie de smaldelen bevredigend zou zijn, hebben de bewindslieden van de PvdA daar 'nee' tegen gezegd. Uiteindelijk is voor een kabinet dat eensgezind wil functioneren ook vertrouwen en politieke wil nodig. Met spijt hebben we moeten constateren dat het daaraan uiteindelijk ontbrak.

Op dit moment is het kabinet demissionair. We zullen ons concentreren op de dingen die gedaan moeten worden ten behoeve van de regering van het land, en de voorbereiding van nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Ik wil langs deze weg iedereen die de ChristenUnie een warm hart toedraagt, en in het bijzonder zij die zich inzetten voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen en straks weer voor de landelijke verkiezingen, graag bemoedigen. Hoe graag we ook hadden willen verder werken aan de missie van deze coalitie, wij hebben als ChristenUnie alle reden om met opgeheven hoofd de kiezer tegemoet treden om verantwoording af te leggen over hoe we hebben gehandeld en over alles wat we de afgelopen drie jaar in de regering tot stand hebben gebracht.

Tot slot wil ik u vragen om gebed voor iedereen die in deze tijd verantwoordelijkheid draagt voor het besturen van ons land.

Met vriendelijke groet,

Andre Rouvoet vice-premier en politiek leider van de ChristenUnie

Tip: gebruik de pijltjestoetsen om snel tussen artikelen te bladeren.
Terug naar boven