"Teleurstelling om uitspraak"

Door in Nieuws

De SGP heeft op haar website laten weten "met teleurstelling kennis te hebben genomen" van de uitspraak van de Hoge Raad. Er is onbegrip.

"De SGP vindt het onbegrijpelijk dat de Hoge Raad tot een andere afweging is gekomen van de grondrechten die in het geding zijn dan de Raad van State. Dit rechtscollege heeft in december 2007 aangegeven dat de SGP ten volle een beroep kan doen op de godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging.Daarmee gaf de Raad van State aan dat de SGP met haar eigen geluid een verrijking en geen belemmering van onze pluriforme en democratische rechtstaat is en recht heeft op subsidie.

De SGP bestudeert de komende tijd de uitspraak van de Hoge Raad en zal later met een uitgebreider reactie komen. De uitspraak heeft vooralsnog geen gevolgen voor activiteiten van de SGP. Er is geen sprake van een partijverbod.

De SGP weet zich in alle omstandigheden van God afhankelijk en gaat onverminderd voort met het uitvoeren van haar taak. Dat is het inbrengen van Bijbelse waarden in het besturen en inrichten van Nederland. Het naleven van deze waarden is onmisbaar voor Nederland en zijn inwoners."

Tip: gebruik de pijltjestoetsen om snel tussen artikelen te bladeren.
Terug naar boven