VVD: maatregelen voor 30 miljard euro

Door in Nieuws

De VVD wil de komende kabinetsperiode voor 20 miljard euro bezuinigen en tegelijk besluiten nemen om in de vier jaar erna nog eens 10 miljard te kunnen saneren.

Belangrijke bezuinigingsposten zijn het schrappen in het aantal ministeries en ambtenaren en het halveren van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Het verkleinen van de overheid moet 4 miljard euro opleveren in 2015. Minder geld naar ontwikkelingssamenwerking en de EU levert 4,5 miljard op.

Immigranten

Verder wil de VVD stoppen met inburgeringssubsidies en krijgen immigranten de eerste tien jaar geen uitkering. De duur van de WW wordt korter, maar de uitkering is de eerste maanden hoger. Het eigen risico in de zorg gaat naar 300 euro.

Tegenover de bezuinigingen zet de VVD investeringen in het onderwijs (2,5 miljard), in meer politieagenten en extra wegen en spoor (jaarlijks 500 miljoen).

Hoofdpunten van het verkiezingsprogramma van de VVD:

Tot 2015 20 miljard euro bezuinigen, daarna oplopend tot 30 miljard structureel

Overheidsbegroting in evenwicht in 2015

Lastenverlichting van 7 miljard euro voor gezinnen

4 miljard bezuinigen op openbaar bestuur

Loonmatiging in collectieve sector

2,5 miljard euro extra voor onderwijs

500 miljoen extra voor infrastructuur

1,1 miljard meer voor veiligheid (3500 extra agenten), zorg, sport en innovatie/duurzaamheid

Eigen risico in de zorg naar 300 euro

WW terug naar maximaal een jaar

Meteen beginnen met verhoging AOW-leeftijd met twee maanden per jaar

Volgende kabinetsperiode 4,5 miljard bezuinigen op internationale samenwerking: fors minder uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Europese Unie

Niets veranderen aan hypotheekrenteaftrek

Overdrachtsbelasting halveren

Geen kilometerheffing

Op lagere scholen weer lesgeven in d's en t's

Grens sluiten voor kansarme migranten

Fiscalisering AOW terugdraaien

De leden van de VVD moeten in het weekend van 24 april definitief instemmen met dit concept-verkiezingsprogramma.

Bron: ANP

Tip: gebruik de pijltjestoetsen om snel tussen artikelen te bladeren.
Terug naar boven