PPNL

PPNL

Piratenpartij is een naam die door verschillende politieke partijen in verschillende landen wordt gebruikt. Piratenpartijen ondersteunen burgerrechten, directe democratie, de hervorming van het auteursrecht en octrooirecht, vrij delen van kennis (vrije kennis), databeveiliging, transparantie, vrijheid van informatie, gratis onderwijs, universele gezondheidszorg en een duidelijke scheiding tussen kerk en staat.

Nieuws over PPNL

Terug naar boven