Voorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Nederland Kiest content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Copyright

De websites van Nederland Kiest inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het copyright van Nederland Kiest. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederland Kiest niet toegestaan.

Cookies

Wij plaatsen onder andere "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijvoorbeeld advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Publieksbijdragen

Bij het insturen van materiaal naar Nederland Kiest zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

 • Door materiaal beschikbaar te stellen gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • De gebruiker blijft auteursrechthebbende op het materiaal. De gebruiker verleent aan Nederland Kiest een onbeperkte wereldwijde niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaarmaken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middellen.
 • De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enig vorm van (royalty) vergoeding.
 • Nederland Kiest zal haar best doen bij het openbaarmaken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de maker te vermelden. Indien dit op enigerlei wijze niet mogelijk is zal de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.
 • De gebruiker stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de gebruiker zelf over de rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. De gebruiker vrijwaart Nederland Kiest tegen elke aanspraak van derden.
 • Nederland Kiest is niet verplicht om het materiaal te accepteren of openbaar te maken.
 • Gebruiker staat ervoor in dat het materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, het privacyrecht, het auteursrecht, de naburige rechten en het merkenrecht.
 • Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Nederland Kiest bepaalt dit.
 • Nederland Kiest accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal.
 • De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Nederland Kiest accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige inbreuk.
 • De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Nederland Kiest accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige gevaarstelling van zichzelf of anderen.
 • Nederland Kiest zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de gebruiker. Nederland Kiest zal deze gegevens alleen gebruiken om contact op te nemen met de gebruiker.

Reacties

 • De artikelen zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houdt het a.u.b. beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten zijn niet welkom.
 • Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.
 • Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost zijn welkom. Met andere woorden: blijf on-topic.
 • Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.
 • Daarnaast is Nederland Kiest niet verantwoordelijk voor de inhoud van jouw reactie. Gevoelige informatie (e-mailadressen, telefoonnummers) die je in een reactie plaatst is dus op eigen risico.

KiesAdvies

 • Door KiesAdvies in te vullen gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden voor KiesAdvies.
 • KiesAdvies levert geen bindend advies en geeft enkel de partij (of partijen) aan die het dichtst bij de gebruiker staan.
 • De gebruiker verklaart akkoord te gaan dat zijn antwoorden worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor wat voor doeleinde dan ook. Nederland Kiest slaat deze gegevens anoniem op. Er worden dan ook een locatiegegevens, namen, e-mailadressen en/of IP-adressen bewaard.
 • Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleent.

Nederland Kiest behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de voorwaarden regelmatig te lezen. Nederland Kiest behoudt zich het recht om berichten, pagina’s en/of reacties zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook te verwijderen.

Terug naar boven